5321531740_86ecd33eee_t.jpg435622_a9f90497b6_t.jpg2104263781_11c87f0b21_s.jpg


PLANERING av PROJEKTGÖR SÅ HÄR :

1: Utse ordförande - samordnare


2: Utse sekreterare

Redovisa vilka som är med i gruppen med tel nr.

3: Planera
Vad kan vi få reda på genom bibblo eller internet ? Vem gör det ?

Vad skall vi undersöka?

Vilka frågor skall vi ställa ?

När ,var ,hur, vem ,vad , vilka , på vilket sätt påverker den internationella medieutvecklingen er och ert arbete.

Länk till :

 • Gå till er arbetswiki eller ett worddokument och öppna er planeringsida. Observera att vill ni bibehålla er sida ren och intakt så gör ett nytt dokument med "Page and File" på er sida så behöver det bara stå Planering.

 • Klistra in planerings dokumentet där .

 • Utse någon till sekreterare som sätter sig vid datorn och för in planeringen i dokumentet.

 • Skicka ett meddelande till
  janivar1
  janivar1
  janivar1 om att ni gjort klar planeringen och börja jobba. Mail till Jan-Ivar hittar ni under "medlemmar" .


  Här finns en annan form av tidsplan.  Här finns ett planeringsverktyg som man kan få prova gratis i en månad och det innehåller de ekonomiska faktorerna också.PROJEKT PLAN
Projekt namn : …………………………………………………………………………….

Grupp namn: ……………………………………......................../

Ansvarig gruppledare

……........................................................................
Klass: ………………………………………….
Deltagare

Namn tel nr Mobil Ev. facebook namn twitter sign. skype id. mm.

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..............................................................................

sammankallande /ansvarig

………………………………………………………………………………………………………………………

sekreterare
………………………………………………………………………………………………………………………
Deltagare :
.………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………

Projektets mål
(Vilken produkt resultera projektet i.) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Syfte(Varför gör vi projektet?) ( Vilket lärande syftar projektet i? )

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


FORMULERA FRÅGOR
INFOKOLL.SE

Vad vill du veta? Vad vill du ha svar på?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Det måste du kunna svara på innan du börjar söka kunskap.
För att formulera användbara frågor måste du ha viss kunskap i ämnet.
Fallgropar
• En frågeställning som är alldeles för stor.
• En frågeställning som inte kan besvaras eftersom informationen saknas.
• En frågeställning som kan besvaras med ja/nej och därför är ointressant.

Målgrupp Att ha en väl definierad målgrupp och dessutom kommunicera till denna !
(Vilken målgrupp vänder sig projektet till) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BRAINSTORMING


Brainstorma om projektet. Bestäm er för en ide´till innnehåll. Bestäm er för i vilken form ni skall redovisa. Sätt er vid en dator och sök i Bibliotekets databas om det ni bestämt er för att göra. Skriv upp sökord och flera ord på varann som leder till de källor ni vill använda ( Söksträngar.)

Sök efter fakta på Internet. Skriv bara ut det som är relevant för ert projektarbete. Kolla efter allt, se under Internet.

Fundera på vilka Som kan tänkas veta mera om ämnet i stan. Tjänstemän, politiker, folk på Universitetet, Teknikens hus, Museer, journalister m.m. För intervjuer.

Kan man hitta fakta någon annanstans , finns miljön man vill skildra någonstans, är det passande att ta miljön kring intervju objektet. Observation kallar vi det.
Anteckningar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................PLANERING 1
KÄLLOR Research
INFOKOLL.SE
Böcker : Bibliotekssök Sökord , söksträngar
OBS Ta fram en skönlitterär bok som berör ämnet du tänker jobba med. ………………………………………..
VI ska söka med dessa ord ? Det gör :
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Internet :
(Vad är bra källor på internet, Wikipedia, You tube, Flickr, bloggar, organisationers hemsidor, RIXLEX, riksdagens hemsida, kommuners hemsidor, mediearkivet, bibliotek ? ) Google , Eniro, U-tube , hemsidor, faktasidor, wikipedia, flickr, rixlex, SÖKORD , SÖKSTRÄNGAR
Vi ska söka på ? Det gör : .........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Intervjuer

Vilka vet mest om det vi vill veta.? Universitetet, kommunen, laqndstinget, pressen, Radio , TV, ?

Från vilket kunskapsområde? Universitet, skolan, förtroendevalda, kommunen, landstinget, riksdagen, massmedia, företag,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBSERVATIONER

Studiebesök / rekognosering inför filmning, ljudupptagn, foto, mm.

Tillfällen att fota, filma, ta upp ljud, anteckna, skapa nätverk och lära känna folk, få kontakt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….REDOVISNINGSFORM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Redogör för produktionens form och planering av redovisningen.

( Exempelvis ; Vi skall göra ett radioprogram som vi sänder direkt i Radio Aquila

och sedan samlas vi för genomgång av hur radioprogrammet kommit till. )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….